Πότε απέκτησε η Πολωνία την ανεξαρτησία της από την Αυστρία, Πρωσία και Ρωσία;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στις 11 Νοεμβρίου του 1918 η Πολωνία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Αυστρία, Πρωσία και Ρωσία.Προσθήκη νέας απάντησης