Πότε απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τον νόμο 3661/2008, ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3851/2010 και με το άρθρο 28 του νόμου 3889/2010, από τις αρχές του 2011 απαιτείται η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.μ., τα οποία χρησιμοποιούνται για κατοικίες (μόνιμες ή παραθεριστικές), γραφεία, εμπορικούς σκοπούς, εκπαίδευση, συναθροίσεις κοινού, προσωρινή διαμονή, υγεία κ.α. Ειδικότερα, η έκδοση του Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική: α) Από 1 Ιανουαρίου 2011 για όλα τα νεόδμητα κτίρια ή τα πλήρως ανακαινιζόμενα κτίρια. β) Από 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε πώληση ή αγορά ενιαίου κτιρίου. γ) Από 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε πώληση ή αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κ.λπ.). δ) Από 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου. ε) Από 9 Ιανουαρίου 2012 για κάθε ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη (π.χ. διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κ.λπ.). Η έκδοση του Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική μόνο για την κατάρτιση νέων συμβάσεων μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων. Δεν απαιτείται η έκδοση του Π.Ε.Α. για κτίρια με συνολική επιφάνεια ίση ή κάτω των 50 τ.μ. και για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κ.α.

Δημήτριος Χ. ΚαραγιάννηςΠροσθήκη νέας απάντησης