Πότε ανακαλύφθηκε η φωτιά;


Περίπου ποια χρονολογία χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για πρώτη φορά τη φωτιά;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τη φωτιά ο άνθρωπος τη χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πριν από 1,6 εκατομμύρια χρόνια.Προσθήκη νέας απάντησης