Πόσο χρόνο ζωής έχουν τα λάστιχα αυτοκινήτων;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Κατά κύριο λόγο ο προσδοκώμενος χρόνος ζωής ενός ελαστικού ανέρχεται σε δέκα χρόνια.

Ελαστικά που διατηρούνται κατάλληλα ένα μέχρι και πέντε έτη ισοδυναμούν με τις προδιαγραφές ένός καινούριου ελαστικού. Τα ελαστικά «γερνούν» λόγων φυσικών και χημικών διαδικασιών. Αυτό ισχύει και για μη ή ελάχιστα χρησιμοποιημένα ελαστικά. Για να πραταθεί η διαδικασία γήρανσης γίνονται προσθήκες ουσιών στα μείγματα οι οποίες εμποδίζουν τις χημικές αντιδράσεις με το οξυγόνο και το όζον που έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης. Έτσι είναι εγγυημένο ότι ένα ελαστικό που διατηρείται κατάλληλα ένα μέχρι και πέντε έτη ισοδυναμεί με τις προδιαγραφές ενός καινούριου ελαστικού και δεν μειωνεκτεί ως προς την καταλληλότητα χρήσης του. Δώστε ωστόσο προσοχή στην χιλιομετρική απόδοση του ελαστικού. Εάν η μέση χιλιομετρική απόδοση είναι 44.000 km / έτος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα καλοκαιρινά ελαστικά περισσότερο από 3,5 χρόνια ενώ τα χειμερινά ελαστικά το πολύ 7 χρόνια (με την προϋπόθεση ότι θα τα χρησιμοποιείτε μόνο τη χειμερινή σεζόν).Προσθήκη νέας απάντησης