Πόσο χρόνο ζωής έχουν τα αναγομωμένα ελαστικά αυτοκινήτων;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Επειδή η ηλικία των αρχικών ελαστικών δεν μπορεί να καθοριστεί πλεόν μετά την αναγόμωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το εξειδικευμένο εμπόριο ελαστικών και για το βουλκανιζατέρ μόνο η ημερομηνία κατασκευής του αναγομωμένου ελαστικού ώστε να γίνει εκτίμηση της διάρκεια ζωής ενός αναγομωμένου ελαστικού. Η διάρκεια ζωής ενός αναγομωμένου ελαστικού ξεκινά με την ημερομηνία κατασκευής του και φτάνει, όπως και στα καινούρια ελαστικά, μέχρι το πολύ 10 χρόνια. Πληροφοριακά: Για τα αναγομωμένα λάστιχα ισχύουν φυσικά τα ίδια κριτήρια ως προς την εγγύηση καθώς και τα νόμιμα κριτήρια όσον αφορά την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα όπως ακριβώς και για τα καινούρια ελαστικά, ξεκινώντας με την ημερομηνία κατασκευής και την ημερομηνία παράδοσης στον καταναλωτή.Προσθήκη νέας απάντησης