Πόσο συχνό είναι το σύμπτωμα του Σύνδρομο Ευερεθίστου Εντέρου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα συμπτώματα του ΣΕΕ είναι πολύ συχνά στον γενικό πληθυσμό. Περίπου το 20% των Αμερικανών και των Ευρωπαίων πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου. Το ΣΕΕ είναι συχνότερο σε ηλικίες 30-65 ετών και σπάνιο σε ηλικίες 65-90 ετών. Η συχνότητα των συμπτωμάτων είναι περίπου η ίδια και στα δύο φύλα.Προσθήκη νέας απάντησης