Πόσο πιθανόν είναι να αυξηθεί η τιμή του pellet και φτάσει τα όρια του πετρελαίου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η τιμή του pellet εξαρτάται από την τιμή των πρώτων υλών (υπολείμματα υλοτομίας, πριονίδι και βιομηχανίες). Εξαιτίας του ότι οι πρώτες ύλες δεν παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση τιμών ανά έτος, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι σταθερές στα σημερινά επίπεδα, δεδομένου μάλιστα ότι δεν επηρεάζεται η διαθεσιμότητά τους από γεωπολιτικούς παράγοντες ενώ παράγονται σε αφθονία συνεχώς.

Αποκλίσεις στις τιμές παρουσιάζονται κατά την θερινή περίοδο όπου η τιμή των pellets πέφτει, καθώς η ζήτηση είναι μειωμένη και επίσης το κόστος για την ξήρανση είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις υπόλοιπες περιόδους του έτους.

Η εμπορία του pellet δεν κυριαρχείται από μονοπώλιο όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγωγική ικανότητα για pellet αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των παραγωγών αυξάνεται σταθερά. Έτσι δημιουργείται ένα σαφώς υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμών.Προσθήκη νέας απάντησης