Πόσο μηνών είμαι;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για να υπολογίσουμε τον ακριβή μήνα ακολουθούμε το παρακάτω:

1ος μήνας: 1η, 2η, 3η, 4η βδομάδα
2ος μήνας: 5η, 6η, 7η, 8η βδομάδα
3ος μήνας: 9η, 10η, 11η, 12η, 13η βδομάδα (εδώ έχουμε μία παραπάνω!)
4ος μήνας: 14η, 15η, 16η, 17η βδομάδα
5ος μήνας: 18η, 19η, 20η, 21η βδομάδα
6ος μήνας: 22η, 23η, 24η, 25η, 26η βδομάδα (και εδώ έχουμε μία παραπάνω!)
7ος μήνας: 27η, 28η, 29η, 30η βδομάδα
8ος μήνας: 31η, 32η, 33η, 34η, 35η βδομάδα (και εδώ έχουμε μία παραπάνω!)
90ς μήνας: 36η, 37η, 38η, 39η, 40η βδομάδα (και εδώ έχουμε μία παραπάνω!)

Η εγκυμοσύνη χωρίζεται επίσης σε τρίμηνα:

1ος -3ος μήνας = 1η – 13η βδομάδα = 1ο τρίμηνο
40ς -6ος μήνας= 14η – 26η βδομάδα = 2ο τρίμηνο
7ος -9ος μήνας= 27η – 40η βδομάδα = 3ο τρίμηνο

Προσοχή: Η εγκυμοσύνη (δηλαδή και η πρώτη εβδομάδα) ξεκινάει από την πρώτη μέρα της τελευταίας σου περιόδου.

28 Ιανουαρίου τελευταία περίοδος πόσο μηνών είμαι τορα

Προσθήκη νέας απάντησης