Πόσο βάθος πρέπει να έχει το προφίλ των ελαστικών μου στο αυτοκίνητο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ήδη με βάθος προφίλ 4 mm μειώνεται σημαντικά η πρόσφυση του ελαστικού στο οδόστρωμα και ειδικότερα όταν έχει υγρασία. Τα ελαστικά μπορούν να χάσουν την επαφή με το έδαφος έτσι ώστε να χαθεί ο έλεγχος του οχήματος και να μην υπάρχει δυνατότητα πέδησης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε μην οδηγείτε με ελαστικά μεχρι και το νόμιμο βάθος προφιλ 1,6 mm. Τα καλοκαιρινά ελαστικά θα πρέπει να αλλαχθούν το αργότερο με βάθος 2 έως 2,5 mm ενώ τα χειμερινά ελαστικά ήδη με 4 mm υπόλοιπο βάθος προφίλ. Μπορείτε να μετρήσετε το βαθύτερο σημείο του προφίλ το οποίο βρίσκεται στις αυλακώσεις. Οι ανυψώσεις που μοιάζουν με γέφυρες καθώς και οι ενισχύσεις στο επίσωτρο δεν λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση του βαθμού χρήσης. Γύρω από την επιφάνεια του ελαστικού αναγράφεται επανειλημένα η συντομογραφία «TWI» (μπορεί να αναγράφονται και άλλα στοιχεία). Αν ακολουθήσετε το βέλος θα δείτε ότι σε αυτό το μέρος το προφίλ δεν είναι πολύ βαθύ. Ο λόγος: Σε ένα χρησιμοποημένο προφίλ μέχρι (από το το νόμο επιτρεπτά) 1,6 mm τα σημεία αυτά είναι ευδιάκριτα στην επιφάνεια και έχει επιτευχθεί το όριο φθοράς. Δεν πρέπει όμως να φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο: Οι δοκιμές δείχνουν ότι η πρόσφυση μειώνεται ήδη από περίπου 3 mm και κάτω και ειδικότερα όταν έχει υγρασία.Προσθήκη νέας απάντησης