Πόση διάρκεια θα έχει το νέο μου διαβατήριο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

* Tων ενηλίκων και τον ανηλίκων άνω των 14 ετών, πέντε χρόνια από την ημέρα έκδοσης.

* Tων λοιπών ανηλίκων (έως 14 ετών), τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης.

* Tο διαβατήριο που χορηγείται κατ’ εξαίρεση, έχει ισχύ 13 μήνες, όμως ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το παραδώσει προς ακύρωση στην υπηρεσία που κατέθεσε το αίτημα πριν τη λήξη της ισχύος του, εφ’ όσον εκλείψει η αιτία για την οποία εκδόθηκε ή παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο άρθηκε το μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.Προσθήκη νέας απάντησης