Πόσες φωτογραφίες απαιτούνται για κάθε διαδικασία χορήγησης, επέκτασης κλπ. άδειας οδήγησης (2012);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για :

α) Χορήγηση - επέκταση : απαιτούνται έξι (6) φωτογραφίες (4 για γιατρούς, 1 για το ΔΕΕ και 1 για την αίτηση εκτύπωσης)

β) Αντικατάσταση παλαιού εντύπου : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης

γ) Μετατροπή : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης (και ενδεχομένως 4 επιπλέον εάν χρειάζονται γιατροί)

δ) Ανανέωση : απαιτούνται πέντε (5) φωτογραφίες (4 γιατροί και 1 για την αίτηση εκτύπωσης)

ε) Αντίγραφο : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης

στ) Διόρθωση προσωπικών στοιχείων : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης.

ζ) Περιορισμός : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης (και ενδεχομένως 4 επιπλέον εάν χρειάζονται γιατροί).Προσθήκη νέας απάντησης