Πόσα δόντια έχουν τα άλογα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Έχει 36 δόντια. 12 κοπτήρες και 24 τραπεζίτες. Τα αρσενικά άλογα όταν γίνουν 5 ετών βγάζουν και ένα σκυλόδοντο δίπλα στους κοπτήρες που δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Έτσι τα αρσενικά έχουν 40 δόντια. Ανάμεσα στους τραπεζίτες και τους κοπτήρες υπάρχει κενός χώρος χωρίς δόντια. Στη θέση αυτή τοποθετείται το χαλινάρι που διευθύνουμε το άλογο.

ΠΟΣΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΟΓΟ

Προσθήκη νέας απάντησης