Πόσα αντίτυπα της Βίβλου πουλιούνται ετησίως στο κόσμο;


Λένε ότι είναι το βιβλίο που έχει πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα στο κόσμο. Μήπως γνωρίζεται πόσα πουλιούνται κάθε χρόνο;

Απαντήσεις





Σαράντα επτά αντίτυπα της Βίβλου πουλιούνται κάθε λεπτό σε ολόκληρο τον κόσμο.



Προσθήκη νέας απάντησης