Πώς υπολογίζεται το σωστό μέγεθος πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης για δωμάτια με ακανόνιστο σχήμα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα δωμάτια που δεν έχουν τη συνήθη ορθογώνια διάταξη υπολογίζονται με τη μέθοδο του τετραγωνισμού, δηλαδή «χωρίζοντας» το χώρο σε μικρότερες περιοχές. Στη συνέχεια, με γνώμονα τα αντίστοιχα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προσθέτετε μαζί (αθροίζετε) την απαιτούμενη ισχύ για καθένα από τα ορθογώνια.Προσθήκη νέας απάντησης