Πώς συμπληρώνω το βιογραφικό μου σημείωμα Europass;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Μπορείτε να συμπληρώσετε το βιογραφικό σημείωμα Europass:

- σε απευθείας σύνδεση, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα παραδείγματα που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση. Στη συνέχεια θα λάβετε το συμπληρωμένο βιογραφικό σας με μεταφόρτωση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε πάντοτε το βιογραφικό σημείωμα Europass σε μορφή XML ή PDF-XML στον υπολογιστή σας για να μπορείτε να το μεταφορτώσετε ή να το συμπληρώσετε σε απευθείας σύνδεση σε μεταγενέστερο στάδιο.

- εκτός σύνδεσης. Μεταφορτώστε τα έγγραφα του βιογραφικού σημειώματος Europass (κενό έντυπο, οδηγίες, παραδείγματα και εξώφυλλο φακέλου Europass), και στη συνέχεια συμπληρώστε τo βιογραφικό σας στον υπολογιστή σας.Προσθήκη νέας απάντησης