Πώς πρέπει να είναι οι φωτογραφίες για το νέο δίπλωμα οδήγησης (2012);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι νέες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των νέων αδειών οδήγησης
είναι τύπου διαβατηρίου. Οι φωτογράφοι ήδη με την έκδοση από τριετίας των διαβατηρίων είναι ενήμεροι.Προσθήκη νέας απάντησης