Πώς μπορεί ένα σώμα υπέρυθρης θέρμανσης μαρμάρου να έχει μικρή διάσταση και χαμηλή ισχύς λειτουργίας και να μπορεί να ζεσταίνει;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Είναι τα μοναδικά σώματα υπέρυθρης θέρμανσης που εκπέμπουν τρισδιάστατα και έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν ενέργεια,  λόγο της ειδικής κρυσταλλικής δομής του φυσικού πετρώματος και εκμεταλλεύονται εις το έπακρον την τεχνολογία υπέρυθρης θέρμανσης με αποτέλεσμα την μεγάλη εξοικονόμηση ενεργείας.Προσθήκη νέας απάντησης