Πώς λειτουργούν τα συστήματα κλιματισμού;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι αρχές λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού συνοψίζονται στην παρακάτω φράση: "απορρόφηση ενέργειας από ένα σημείο και απελευθέρωσή της σε άλλο σημείο"

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται μια εσωτερική μονάδα, μια εξωτερική μονάδα και σωληνώσεις από χαλκό για τη μεταξύ τους σύνδεση. Το ψυκτικό ρέει από τη μια μονάδα προς την άλλη διαμέσου των σωληνώσεων. Το ψυκτικό είναι αυτό που απορροφά την ενέργεια στη μια μονάδα και την απελευθερώνει στην άλλη. 

Πρόγραμμα ψύξης

1 Εσωτερική μονάδα
Ένα ανεμιστήρας περνάει τον ζεστό αέρα του εσωτερικού χώρου από έναν εναλλάκτη θερμότητας όπου ρέει ψυκτικό υγρό. Το ψυκτικό απορροφά τη θερμότητα από τον αέρα και ψυχρός αέρας διοχετεύεται στο χώρο.

2 Σωληνώσεις από χαλκό
Το ψυκτικό κυκλοφορεί μέσα στις μονάδες και στις σωληνώσεις και μεταφέρει τη θερμότητα από την εσωτερική στην εξωτερική μονάδα.

3 Εξωτερική μονάδα
Μέσω συμπίεσης το ψυκτικό αέριο θερμαίνεται και αυξάνει το σημείο βρασμού του. Στην εξωτερική μονάδα τη θερμότητα που επιτυγχάνεται μέσω της συμπίεσης απελευθερώνεται στον εξωτερικό αέρα, μέσω ενός ανεμιστήρα που βγάζει τον εξωτερικό αέρα από έναν εναλλάκτη θερμότητας.
.

4 Ψυκτικό υγρό
Το ψυκτικό υγρό επιστρέφει στην εσωτερική μονάδα.

5 Εσωτερική μονάδα
Στην εσωτερική μονάδα το ψυκτικό αποσυμπιέζεται, πράγμα που του επιτρέπει να εξάγει θερμότητα από τον αέρα του εσωτερικού χώρου.Προσθήκη νέας απάντησης