Πώς λειτουργεί μία ADSL σύνδεση;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

To ADSL βασίζεται στην ανταλλαγή ψηφιακών σημάτων μεταξύ του ADSL modem του πλησιέστερου σε εσάς Τηλεφωνικού Κέντρου του ΟΤΕ και του δικού σας ADSL modem/router μέσα από τα συνηθισμένα υπάρχοντα δισύρματα καλώδια χαλκού του ΟΤΕ.

Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται η διαδρομή που ακολουθούν τα δεδομένα σας για να φτάσουν στoν OTE:

Ο υπολογιστής σας   ADSL συσκευή (modem ή router)   Splitter ή
Filters στις
τηλ. συσκευές   Τηλεφωνικό Δίκτυο OTE            

Internet   BBRAS OTE   ATM Δίκτυο ΟΤΕ   DSLAM OTE


Προσθήκη νέας απάντησης