Πως λέγεται στα ρώσικα το @;


Απαντήσεις

Στα ρώσικα το @ (παπάκι) αποκαλείται σκύλος (собака).

Πώς λέγεται στα ρώσικα "Λεξικό Ψυχολογίας";

Προσθήκη νέας απάντησης