Πως λέγεται στα κινέζικα το @;


Απαντήσεις





Στα κινέζικα το @ (παπάκι) αποκαλείται ποντικάκι (小老鼠).



Προσθήκη νέας απάντησης