Πως αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη Ορθογραφία;


Διαβάστε μία διαφορετική ερμηνεία της λέξεως Ορθογραφία.

Απαντήσεις

Η επιστήμη του συλλαβισμού με το μάτι, αντί με το αυτί. Προάγεται, με περισσότερη ζέση απ' ότι διαύγεια, από τους εξωτερικούς ασθενείς κάθε φρενοκομείου. Οι ορθογράφοι έχουν κάνει ορισμένες παραχωρήσεις από την εποχή του Τσόσερ, αλλά παρ' όλα αυτά παραμένουν ένθερμοι υπερασπιστές αυτών που θα πρέπει να παραχωρηθούν στο μέλλον.Προσθήκη νέας απάντησης