Πως αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη Ήπαρ;


Διαβάστε μία διαφορετική, πιο ρεαλιστική ερμηνεία της λέξεως Ήπαρ, βασισμένη στην σημερινή πραγματικότητα.

Απαντήσεις

Μεγάλο κοκκινωπό όργανο με το οποίο μας προμηθεύει ευγενώς η φύση ώστε να μπορούμε να είμαστε χολωμένοι. Τα αισθήματα και συναισθήματα που κάθε λογοτέχνης ανατόμος γνωρίζει πλέον ότι στοιχειώνουν την καρδιά θεωρούνταν στους αρχαίους χρόνους ότι λυμαίνονταν το ήπαρ.Προσθήκη νέας απάντησης