Πως αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη Εφιάλτης;


Διαβάστε μία διαφορετική, πιο ρεαλιστική ερμηνεία της λέξεως Εφιάλτης, βασισμένη στην σημερινή πραγματικότητα.

Απαντήσεις

Μέλος ράτσας εξόχως απρεπών δαιμόνων για τους οποίους θα μπορούσε να ειπωθεί πως, αν και πιθανότατα δεν έχουν εκλείψει τελείως, οι καλύτερες νύχτες τους έχουν εκλείψει τελείως, οι καλύτερες νύχτες τους έχουν παρέλθει προ πολλού. Για μια πλήρη καταγραφή των ποικίλων δαιμόνων που σχετίζονται με τον ύπνο, βλέπε το Liber demonorum του Πρωκτέσιου (Παρίσι, 1328), το οποίο περιλαμβάνει πλήθος περίεργες πληροφορίες που θα ήταν ακατάλληλες για ένα αλφαβητάρι που προορίζεται για εγχειρίδιο δημοσίων σχολείων.Προσθήκη νέας απάντησης