Πως αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη Δημοψήφισμα;


Διαβάστε μία διαφορετική, πιο ρεαλιστική ερμηνεία της λέξεως Δημοψήφισμα, βασισμένη στην σημερινή πραγματικότητα.

Απαντήσεις

1ον Λαϊκή ψηφοφορία για την επιβεβαίωση της βούλησης του ηγεμόνα.

2ον Νόμος για την υποβολή μιας προτεινόμενης νομοθεσίας σε λαϊκή ψηφοφορία προκειμένου να διαπιστωθεί η κυρίαρχη αβουλία της κοινής γνώμης.Προσθήκη νέας απάντησης