Πως αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη Δημοκρατία;


Διαβάστε μία διαφορετική, πιο ρεαλιστική ερμηνεία της λέξεως Δημοκρατία, βασισμένη στην σημερινή πραγματικότητα.

 

Απαντήσεις

Έθνος στο οποίο, επειδή αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που κυβερνώνται είναι οι ίδιοι, υπάρχει μόνο μια περιορισμένη δυνατότητα επιβολής επιλεκτικής υπακοής. Σε μια δημοκρατία το θεμέλιο της δημόσιας τάξης είναι το ολοένα και σπανιότερο έθιμο της υποταγής, που κληρονομήθηκε από προγόνους οι οποίοι, όντας ουσιαστικά κυβερνώμενοι, υποτάσσονταν διότι ήταν αναγκασμένοι. Υπάρχουν τόσα είδη δημοκρατιών όσες και οι διαβαθμίσεις μεταξύ του δεσποτισμού, από τον οποίο κατά γονται, και της αναρχίας, στην οποία οδηγούν.Προσθήκη νέας απάντησης