Πως αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη Δεδικασμένο;


Διαβάστε μία διαφορετική ερμηνεία της λέξεως Δεδικασμένο.

Απαντήσεις

Στη νομική, προηγούμενη απόφαση, εντολή ή πρακτική η οποία, ελλείψει συγκεκριμένου νομοθετήματος, έχει τόση ισχύ και εγκυρότητα όση επιλέγει να της αποδώσει ένας δικαστής, απλουστεύοντας έτσι κατά πολύ το καθήκον του να κάνει ότι του καπνίσει. Καθώς υπάρχουν δεδικασμένα για τα πάντα, αρκεί να αγνοήσει όσα βρίσκονται ενάντια στα συμφέροντα του και να τονίσει όσα ευθυγραμμίζονται με τις επιθυμίες του. Η επινόηση του δεδικασμένου ανυψώνει τη νόμιμη δίκη από τη χαμηλή στάθμη μιας τυχαίας κι επίμοχθης δοκιμασίας στο ευγενές επίπεδο μιας καθοδηγήσιμης κρίσης.Προσθήκη νέας απάντησης