Ποιος υποβάλλει το Ε9 για τα ανήλικα παιδιά (2013);


Απαντήσεις

Τα ανήλικα παιδιά που είναι προστατευμένα μέλη από τους γονείς τους και έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν το έντυπο Ε9 π.χ. κληρονομιά, η υποβολή γίνεται από το γονέα στο όνομα του ανήλικου παιδιού με τη χρήση των κωδικών του υπόχρεου γονέα. Απαραίτητο όμως είναι από τα μηχανογραφικά αρχεία του υπουργείου να προκύπτει ποιος είναι ο υπόχρεος γονέας.Προσθήκη νέας απάντησης