Ποιος δηλώνει τα ακίνητα του πεθαμένου για το 2012;


Απαντήσεις

Αν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2012 τα ακίνητα θα περιληφθούν στο έντυπο Ε9 που θα υποβάλλουν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό που κληρονομεί ο καθένας. Αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2012 θα δηλωθούν από τους κληρονόμους που ορίζονται στη διαθήκη.Προσθήκη νέας απάντησης