Ποιος απαλλάσσεται από την υποβολή του Ε9 (2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν πλήρη κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα ή δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα στην Ελλάδα υποχρεώνονται να καταθέσουν το έντυπο Ε9 με όλα τα ακίνητα που είχαν την 1-1-2013, π.χ. τα ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Απαλλαγή από την υποβολή του έντυπου Ε9 έχει μόνο το Ελληνικό Δημόσιο με στενή έννοια, όλα τα νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής του.Προσθήκη νέας απάντησης