Ποιοι ήταν οι δώδεκα γιοι του Ιακώβ;


Ποια είναι τα ονόματα των 12 παιδιών του Ιακώβ;

Απαντήσεις

Ρουβήν, Συμεών, Λευΐ, Ιούδας, Ισσάχαρ, Ζαβουλών, Δαν, Νεφθαλί, Γαδ, Ασήρ, Ιωσήφ και Βενιαμίν.Προσθήκη νέας απάντησης