Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Ε9;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

α. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2012 δεν υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 στο όνομα του αποβιώσαντος εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ.

β. Νομικά πρόσωπα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν απαιτείται να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

urbanexperts.grΠροσθήκη νέας απάντησης