Ποιο είναι το πρόστιµο της τροχαίας αν δεν έχω περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ (2012);


Απαντήσεις

Το πρόστιµο είναι 400 ευρώ και υπάρχει η δυνατότητα µείωσης του στα 50 ευρώ σε περίπτωση προσκόµισης δελτίου ΚΤΕΟ εντός 10 ηµερών.Προσθήκη νέας απάντησης