Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας με τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οδηγεί σε ποσοστά κύησης που κυμαίνονται στο 25%-35% για κάθε προσπάθεια, ανάλογα βέβαια με το ιστορικό του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μετά από 4 κύκλους θεραπείας το ποσοστό αυτό αθροιστικά μπορεί να φτάσει και το 65%-70%.



Προσθήκη νέας απάντησης