Ποιο είναι το πιο ακριβό ελληνικό νόμισμα;


Πόσο κοστίζει το ποιο ακριβό και σπάνιο ελληνικό νόμισμα;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το σπανιότερο και ακριβότερο νόμισμα του σύγχρονου Ελληνικού κράτους είναι το Εκατοντάδραχμο του 1876. Είναι χρυσό 90%. Η μία πλευρά του έχει το κεφάλι του τότε βασιλέα Γεωργίου Α! Κάτω από το κεφάλι έχει το όνομα του χαράκτη (Barre) και την ημερομηνία κοπής, δηλαδή 1876 και στην άλλη πλευρά του είναι ο Βασιλικός θυρεός.

 

Εκατοντάδραχμο 1876Προσθήκη νέας απάντησης