Ποιο είναι το ωράριο των Σχολείων;


Βάση νόμου, ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των σχολείων;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ το ωράριο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με αναμορφωμένο πρόραμμα διαμορφώνεται ως εξής:


ΩΡΕΣ                       ΔΙΑΡΚΕΙΑ
07:00-07:15                 15'                           Υποδοχή μαθητών
07:15-08:00                 45'                           Πρωινή προαιρετική ζώνη
08:00-08:10                 10'                          Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40                 90'                          1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00                 20'                          διάλειμμα
10:00-11:30                  90'                          2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45                   15'                          διάλειμμα
11:45-12:25                   40'                          5η διδακτική ώρα
12:25-12:35                   10'                          διάλλειμμα
12:35-13-15                  40'                          6η διδακτική ώρα
13:15-13:25                   10'                          διάλειμμα
13:25-14:00                  35'                          7η διδακτική ώρα
                                                                       (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
14:00-14:05                    5'                          Διάλειμμα - 
                                                                       Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05-14:40                  35'                          φαγητό - χαλάρωση 
14:40-14:50                  10'                          διάλλειμα
14:50-15:30                  40'                          8η διδακτική ώρα
15:30-15:40                  10'                          διάλλειμα
15:40-16:15                   35                          9η διδακτική ώρα
                                                                       (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.Προσθήκη νέας απάντησης