Ποιο είναι το νόμισμα του Νοτίου Σουδάν;


Ποιο είναι το εθνικό τους νόμισμα;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η Λίρα (pound, κωδικός ISO SDG) είναι το νόμισμα του Σουδάν από το 2007[1] αλλά και της νεοσύστατης χώρας με όνομα Νότιο Σουδάν από τις 9 Ιουλίου ως τις 18 Ιουλιου του 2011, όταν μπήκε σε κυκλοφορία η Λίρα του Νοτίου Σουδάν. Αντικατέστησε το σουδανικό δηνάριο, στην ισοτιμία της μιας λίρας= 100 δηνάρια. Η υποδιαίρεσή της είναι σε πιάστρες. Η πρώτη λίρα είχε κυκλοφορήσει στο Σουδάν την περίοδο 1956-1992. Εκείνο το νόμισμα υποδιαιρούνταν σε 100 κιρς και αντικαταστάθηκε από το δηνάριο.Προσθήκη νέας απάντησης