Ποιο είναι το νόμισμα της Ερυθραίας;


Ποιο είναι το εθνικό τους νόμισμα;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το εθνικό νόμισμα της Ερυθραίας είναι το Νάκφα (nakfa). Υποδιαιρείται σε 100 λεπτά (cents). Ο κωδικός του ISO 4217 είναι "ERN". Αποτελεί σχετικά καινούργιο νόμισμα, καθώς εισήχθη το 1997 και αντικατέστησε το Μπιρ με το οποίο έχει ίση αξία.Προσθήκη νέας απάντησης