Ποιο είναι το κινέζικο ζώδιο μου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

 

Ζώδιο Ημερομηνία Γέννησης
Στοιχείο Αρουραίος 4 Φεβρουαρίου 1960 - 3 Ιανουαρίου 1961 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 1972 - 3 Ιανουαρίου 1973 Νερό 4 Φεβρουαρίου 1984 - 3 Ιανουαρίου 1985 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 1996 - 3 Ιανουαρίου 1997 Φωτιά       Βόδι 4 Φεβρουαρίου 1961 - 3 Ιανουαρίου 1962 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 1973 - 3 Ιανουαρίου 1974 Νερό 4 Φεβρουαρίου 1985 - 3 Ιανουαρίου 1986 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 1997 - 3 Ιανουαρίου 1998 Φωτιά       Τίγρης 4 Φεβρουαρίου 1962 - 3 Ιανουαρίου 1963 Νερό 4 Φεβρουαρίου 1974 - 3 Ιανουαρίου 1975 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 1986 - 3 Ιανουαρίου 1987 Φωτιά 4 Φεβρουαρίου 1998 - 3 Ιανουαρίου 1999 Γη       Κουνέλι 4 Φεβρουαρίου 1963 - 3 Ιανουαρίου 1964 Νερό 4 Φεβρουαρίου 1975 - 3 Ιανουαρίου 1976 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 1987 - 3 Ιανουαρίου 1988 Φωτιά 4 Φεβρουαρίου 1999 - 3 Ιανουαρίου 2000 Γη       Δράκος 4 Φεβρουαρίου 1964 - 3 Ιανουαρίου 1965 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 1976 - 3 Ιανουαρίου 1977 Φωτιά 4 Φεβρουαρίου 1988 - 3 Ιανουαρίου 1989 Γη 4 Φεβρουαρίου 2000 - 3 Ιανουαρίου 2001 Μέταλο       Snake 4 Φεβρουαρίου 1965 - 3 Ιανουαρίου 1966 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 1977 - 3 Ιουνίου 1978 Φωτιά 4 Φεβρουαρίου 1989 - 3 Ιανουαρίου 1990 Γη 4 Φεβρουαρίου 2001 - 3 Ιανουαρίου 2002 Μέταλο       Άλογο 4 Φεβρουαρίου 1966 - 3 Ιανουαρίου 1967 Φωτιά 4 Φεβρουαρίου 1978 - 3 Ιανουαρίου 1979 Γη 4 Φεβρουαρίου 1990 - 3 Ιανουαρίου 1991 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 2002 - 3 Ιανουαρίου 2003 Νερό       Πρόβατο 4 Φεβρουαρίου 1967 - 3 Ιανουαρίου 1968 Φωτιά 4 Φεβρουαρίου 1979 - 3 Ιανουαρίου 1980 Γη 4 Φεβρουαρίου 1991 - 3 Ιανουαρίου 1992 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 2003 - 3 Ιουνίου 2004 Νερό       Πίθηκος 4 Φεβρουαρίου 1968 - 3 Ιανουαρίου 1969 Γη 4 Φεβρουαρίου 1980 - 3 Ιανουαρίου 1981 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 1992 - 3 Ιανουαρίου 1993 Νερό 4 Φεβρουαρίου 2004 - 3 Ιανουαρίου 2005 Ξύλο       Κόκορας 4 Φεβρουαρίου 1969 - 3 Ιανουαρίου 1970 Γη 4 Φεβρουαρίου 1981 - 3 Ιανουαρίου 1982 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 1993 - 3 Ιανουαρίου 1994 Νερό 4 Φεβρουαρίου 2005 - 3 Ιουνίου 2006 Ξύλο       Σκύλος 4 Φεβρουαρίου 1970 - 3 Ιανουαρίου 1971 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 1982 - 3 Ιανουαρίου 1983 Νερό 4 Φεβρουαρίου 1994 - 3 Ιανουαρίου 1995 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 2006 - 3 Ιανουαρίου 2007 Φωτιά       Χοίρος 4 Φεβρουαρίου 1971 - 3 Ιανουαρίου 1972 Μέταλο 4 Φεβρουαρίου 1983 - 3 Ιανουαρίου 1984 Νερό 4 Φεβρουαρίου 1995 - 3 Ιανουαρίου 1996 Ξύλο 4 Φεβρουαρίου 2007 - 3 Ιανουαρίου 2008 Φωτιά


Προσθήκη νέας απάντησης