Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχει μία ετικέτα τροφίμου βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ;


Απαντήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) θεσπίζει κανόνες σήμανσης για τα τρόφιμα με σκοπό να βοηθήσει όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Οι κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση ολοκληρωμένης ενημέρωσης των καταναλωτών για τα προϊόντα διατροφής που αγοράζουν.Προσθήκη νέας απάντησης