Ποιες οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να έχουν γίνει ώστε να τοποθετηθεί η ενδοδαπέδια θέρμανση;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τη θέρμανση δαπέδου θα πρέπει:

α) Να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των επιχρισμάτων

β) Το δάπεδο να είναι καθαρό, λείο, χωρίς εξογκώματα και οριζοντιωμένο. Στη περίπτωση που η πλάκα μπετόν δεν είναι οριζόντια ή έχουμε σωλήνες ύδρευσης ή αποχέτευσης που δημιουργούν σαμαράκια στην πλάκα της οικοδομής και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την τοποθέτηση της πλάκας μόνωσης, συνιστάται η οριζοντίωσή της με ένα γέμισμα με ελαφρομπετόν. (Συνιστάται οι σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι καλωδιώσεις ηλεκτρικών και οποιαδήποτε άλλη όδευση στο δάπεδο να είναι "χαντρωμένες" και τσιμενταρισμένες, έτσι ώστε να μην δημιουργούν προεξοχές. Εξαρτάται βέβαια από το πλήθος και την θέση αυτών)

γ) Να έχουν τοποθετηθεί οι μαρμαροποδιές και να έχουν οριστικοποιηθεί τα τελικά υψόμετρα (να έχουν παρθεί οι αλφαδιές). Πρέπει να χτιστούν "κόντρες" από τούβλα ή μπετόν στα σημεία τα οποία τερματίζει η θέρμανση δαπέδου (ντουλάπες, τζάκια κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά την κατασκευή της θέρμανσης δαπέδου δεν θα πρέπει να δουλεύει άλλο συνεργείο στην οικοδομήΠροσθήκη νέας απάντησης