Ποιες είναι οι χώρες του τρίτου κόσμου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Είναι οι Χώρες με αγροτική οικονομία πρώην αποικίες, γεγονός που παρεμποδίζει την οικονομική τους ανάπτυξη.

Αρχικά, ή έννοια Τρίτος Κόσμος, είχε ένα υποτιμητικό περιεχόμενο, και τούτο γιατί οι χώρες αυτές είχαν ανύπαρκτες υποδομές, ασήμαντο εκπαιδευτικό και υγειονομικό σύστημα, ασήμαντα φορολογικά έσοδα, ασήμαντο εξωτερικό εμπόριο, ανύπαρκτη τεχνολογία κλπ. Για τους λόγους αυτούς έπρεπε, υποτίθεται, οι χώρες αυτές να καθοδηγούνται από κυβερνήσεις οι οποίες είχαν συχνά στενούς δεσμούς με την αποικιοκρατική (πρώην) μητρόπολη, αλλά και από στρατιωτικό προσωπικό προερχόμενο από τον πρώτο και τον δεύτερο κόσμο.

Άλλοι μελετητές, κατά την δεκαετία του 1970, πρότειναν έναν ορισμό του Τρίτου Κόσμου, σύμφωνα με τον οποίον η Τριτοκοσμική χώρα ορίζεται από το γεγονός ότι δέχεται «ξένη βοήθεια». Η οπτική αυτή σήμαινε ότι ο Τρίτος Κόσμος είναι συνώνυμος του «ζητιάνου», οι χώρες ζουν σε απόλυτη φτώχεια , ενώ οι κυβερνήσεις των χωρών του Τρίτου Κόσμου δεν κάνουν απολύτως τίποτε για να βγάλουν τους λαούς τους από την κατάσταση αυτή και να τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

Τέλος, άλλες θεωρίες πρότειναν την μετονομασία του Τρίτου Κόσμου σε «Κόσμο των 2/3», λόγω του ότι οι λαοί αυτοί αντιπροσωπεύουν πληθυσμό περισσότερο από τα 2/3 του πλανήτη και μάλιστα τα φτωχότερα 2/3.Προσθήκη νέας απάντησης