Ποιες είναι οι παροιμίες για το μήνα Νοέμβριο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι Ελληνικές παροιμίες για τον μήνα Νοέμβριο είναι:


Άη- Μηνάς εμήνυσε του πάππου του χειμώνα: -Έρχομαι ή δεν έρχομαι και τ' Άη- Φιλίππου αυτού είμαι.

Αν τ' Άη Φιλίππου λείπω, τ' Άγια, των Αγιών δε λείπω.

Η Πούλια βασιλεύοντας το μήνυμα της στέλνει. Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους.

Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.

Ο άη- Μηνάς εμήνυσε, πούλια μη ξημερώσει.

Ο Νοέμβρης έκλεισε, τα ζευγάρια είν' στο στάβλο κι ούτε ζευγάς στον κάμπο.

Ο Νοέμβρης σαν θα έλθει τα γομάρια μέσα κλείνει.

Όποιος σπείρει τον Νοέμβρη ούτε σπόρο δεν Θα πάρει.

Όταν έρθει ο Νοέμβρης σιγομπαίνει ο χειμώνας.

Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους.

Σ' τσι τριάντα, τ' Αγι-Αντριός, αντριεύεται το κρύο.

Της ελιάς το φύλλο κι αν χαθεί, πάλι θε να ξαναβρεθεί.

Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.

Τον Οκτώβρη τα κουδούνια, το Νοέμβρη παραμύθια.

Του Σαρανταμέρου η μέρα «καλημέρα» - «καλησπέρα».

 Προσθήκη νέας απάντησης