Ποιές είναι οι ιδιότητες του φυσικού αερίου;


Απαντήσεις

- Είναι φυσικό προϊόν

- Είναι ελαφρύτερο του αέρα και άρα σε περίπτωση διαρροής δε συγκεντρώνεται εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο έκρηξης

- Είναι άοσμο, αλλά κατά τη μεταφορά του προστίθεται μια ειδική ουσία με χαρακτηριστική οσμή ώστε να ανιχνεύεται εύκολα σε περίπτωση διαρροής

- Δεν είναι τοξικό

- Λόγω της σύστασης του κατά την καύση του έχει τη μικρότερη εκπομπή ρύπων από όλα τα συμβατικά καύσιμα.Προσθήκη νέας απάντησης