Ποιες είναι οι επεμβάσεις από την κοιλιά για την πρόπτωση ορθού;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η πιο συχνή επέμβαση είναι η λαπαροσκοπική ορθοπηξία με πλέγμα. Σε αυτήν την επέμβαση, το ορθό έλκεται μέσα στην κοιλιά και καθηλώνεται με τη βοήθεια ενός πλέγματος πάνω στο ιερό οστό. Έτσι συγκρατείται και δεν προβάλλει πια κατά την κένωση. Σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το βαθμό δυσκοιλιότητας, μπορεί να αφαιρεθεί και ένα τμήμα του εντέρου (συνήθως το σιγμοειδές). Η ανατομική αποκατάσταση δεν σημαίνει πάντα και άριστη λειτουργικότητα. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να απαλλαγούν από την πρόπτωση και την ακράτεια αλλά να αποκτήσουν συμπτώματα δυσκοιλιότητας. Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά με αποτέλεσμα πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μικρότερη νοσηλεία. Οι νεώτερες παραλλαγές της επέμβασης κατά τις οποίες, το πλέγμα καθηλώνεται μόνο στο πρόσθιο τοίχωμα του ορθού φαίνεται να επικρατούν. Μετά από αρκετές μελέτες, η λαπαροσκοπική ορθοπηξία και κυρίως η παραλλαγή «κατά D’Hoore» έχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε ότι αφορά την πρόπτωση αλλά και τη συνοδό ακράτεια. Πρόσθετο πλεονέκτημα θεωρείται η μεγαλύτερη αντοχή των επεμβάσεων αυτών σε βάθος χρόνου.Προσθήκη νέας απάντησης