Ποιανού έργο είναι ο ναός της Απτέρου Νίκης;


Ποιος σχεδιασε τον ναό της Αθηνάς Νίκης ή (όπως ονομάστηκε επί ρωμαϊκής εποχής) ναό της Απτέρου Νίκης;

Απαντήσεις

Επιγραφές αναφέρουν ότι ο αρχιτέκτονας Καλλικράτης σχεδίασε την είσοδο οπότε θεωρείται πιθανό πως ο ίδιος σχεδίασε και τον ναό της Απτέρου, το 437 π.Χ.

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης ή (όπως ονομάστηκε επί ρωμαϊκής εποχής) ναός της Απτέρου Νίκης είναι μικρός και ωραίος αμφιπρόστυλος ιωνικός ναός στην Ακρόπολη των Αθηνών. Εδώ φυλασσόταν το ξόανο της θεάς Αθηνάς Νίκης, της «απτέρου», δηλαδή χωρίς φτερά, για να μη φύγει ποτέ από την πόλη της Αθήνας.Προσθήκη νέας απάντησης