Ποια πιεσόμετρα είναι κατάλληλα για μετρήσεις της πίεσης στο σπίτι;


Τα πιεσόμετρα βραχίονα, δακτύλου, ή καρπού είναι τα πιο αξιόπιστα; Ποιες είναι οι καλύτερες μάρκες πιεσόμετρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο; Ποιους κανόνες πρέπει να τηρούν;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

► Στην αγορά κυκλοφορούν υδραργυρικά, μεταλλικά (σαν ρολόι με περιστρεφόμενη βελόνα) και ηλεκτρονικά πιεσόμετρα.

►  Προτιμώνται τα αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, επειδή για τη χρήση τους χρειάζεται ελάχιστη εκπαίδευση και οι μετρήσεις γίνονται με αντικειμενικό τρόπο. Όμως, μόνο μερικά απ' τα πιεσόμετρα αυτά είναι αξιόπιστα.

►  Από τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά για μετρήσεις στο σπίτι, πολύ λίγα έχουν τεκμηριωμένη αξιοπιστία. Προτιμώνται τα πιεσόμετρα που μετρούν την πίεση στον βραχίονα. Τα πιεσόμετρα καρπού και δακτύλου δε θεωρούνται αξιόπιστα και δε συνιστώνται.

►  Πληροφορίες για τα αξιόπιστα πιεσόμετρα μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.dableducational.org.

►  H λειτουργική κατάσταση του πιεσόμετρου πρέπει να ελέγχεται μια φορά κάθε χρόνο και όχι μόνον όταν παρουσιάζεται βλάβη.

►  Ανεξάρτητα από το είδος του πιεσόμετρου που χρησιμοποιείται, οι διαστάσεις της περιχειρίδας πρέπει να είναι οι κατάλληλες για το χέρι σας. Για πολλούς ανθρώπους με παχύ μπράτσο (περίμετρος μπράτσου 30 εκατοστά ή μεγαλύτερη) οι συνηθισμένες περιχειρίδες είναι μικρές, με αποτέλεσμα το πιεσόμετρο να δείχνει πίεση μεγαλύτερη από την πραγματική. Ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό για το ποιά περιχειρίδα χρειάζεστε.Προσθήκη νέας απάντησης