Ποια χρέη μου μπορώ να ρυθμίσω έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις και για ποιες οφειλές μου μπορώ να πετύχω διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων και των τόκων προκαταβάλλοντας εφάπαξ κάποιο ποσό;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ολα τα χρέη σας από φόρους εισοδήματος, Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), φόρους ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη σας προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ ή στα τελωνεία της χώρας έως και την 1η-3-2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή, μπορούν να τακτοποιηθούν με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση, ανεξαρτήτως ποσού. Δηλαδή δεν ισχύει πλέον το «πλαφόν» του 1.000.000 ευρώ το οποίο είχε τεθεί ως προς το ύψος των οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν.

Εάν χρωστάτε ποσά πάνω από 15.000 ευρώ, μπορείτε κι αυτά να τα ρυθμίσετε έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, ενώ με την προηγούμενη ρύθμιση δεν μπορούσατε να τα τακτοποιήσετε σε περισσότερες από 72 δόσεις.

Εφόσον τα χρέη σας έχουν επιβαρυνθεί με σημαντικού ύψους προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής μπορείτε, πριν ενταχθείτε στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να πληρώσετε εφάπαξ μια προκαταβολή έναντι της αρχικής οφειλής σας και να κερδίσετε έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των τόκων ίση σε ποσοστό με το ποσοστό της αρχικής οφειλής που εξοφλήσατε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να εξοφλήσετε άμεσα το 30% της αρχικής οφειλής και να γλιτώσετε από το 30% των προσαυξήσεων και των τόκων. Αν εξοφλήσετε εφάπαξ το σύνολο (το 100%) της αρχικής οφειλής, θα απαλλαγείτε από το σύνολο (από το 100%) των προσαυξήσεων και των τόκων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πληρώσετε εφάπαξ μια προκαταβολή έναντι της αρχικής οφειλής σας και να κερδίσετε ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων.

Στην περίπτωση αυτή, όμως, για να γίνει η διαγραφή, θα πρέπει το ποσό που θα προκαταβάλετε να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης της ρύθμισής σας. Εάν το ποσό που θα προκαταβάλετε υπερβαίνει το σύνολο των προσαυξήσεων και των τόκων, τότε η διαγραφή θα σταματήσει στο σύνολο των προσαυξήσεων και των τόκων και δεν θα επεκταθεί στο υπόλοιπο της αρχικής οφειλής σας.Προσθήκη νέας απάντησης