Ποια είναι τα υπερτασικά φάρμακα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

► Οι εξής πέντε κατηγορίες φαρμάκων θεωρούνται θεραπεία πρώτης επιλογής για την υπέρταση:
1. Διουρητικά
2. Βήτα-αποκλειστές
3. Ανταγωνιστές ασβεστίου
4. Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης 5. Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης

► Άλλα φάρμακα για την υπέρταση που χρησιμοποιούνται όταν τα φάρμακα πρώτης γραμμής δεν επαρκούν για τη ρύθμιση της πίεσης ή δεν είναι καλά ανεκτά είναι τα εξής:
1. Άλφα-1-αποκλειστές
2. Άλφα-2-αγωνιστές και 1-ανταγωνιστές 3. Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικάΠροσθήκη νέας απάντησης