Ποια είναι τα είδη στομιών του πεπτικού συστήματος;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι στομίες διακρίνονται ανάλογα με το όργανο που χρησιμοποιείται. Έτσι έχουμε:

·Κολοστομία: από το παχύ έντερο
·Ειλεοστομία: από το λεπτό έντερο
·Γαστροστομία: από το στομάχι

Οι στομίες χαρακτηρίζονται και ως “μόνιμες” ή “προσωρινές” ανάλογα με το αν υπάρχει προγραμματισμός σύγκλεισης.

Τέλος ένα σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό είναι αν μια στομία είναι “τελική” ή “loop”. Στις τελικές στομίες, το κομμένο τμήμα του εντέρου καθηλώνεται στο δέρμα. Στις loop στομίες, υπάρχουν δύο στόμια. Το ένα στόμιο είναι το ενεργό και το άλλο απλά προσφέρει πρόσβαση στο τμήμα του εντέρου που δεν χρησιμοποιείται. Οι loop στομίες είναι πιο εύκολο να κλείσουν.Προσθήκη νέας απάντησης